ยาจากทะเล
7 พฤศจิกายน 2557
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2558 โดย ผศ. (พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รองประธานคณะกรรมการจัดงานประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2558

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยาจากทะเล โดย ภญ.ณัชนันท สิริมังคลกิตติ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคคางทูม

รายการคลินิก 101.5
12 พฤศจิกายน 2557
4 พฤศจิกายน 2557