ปัญหาโรคติดเชื้อในช่องปาก
6 พฤศจิกายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเดินเพื่อสุขภาพ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาโรคติดเชื้อในช่องปาก โดย ผศ.ทญ.ดร.ประทานพร อารีราชการัณย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
อาการหูอื้อ-หูตึง