ปัญหาเด็กอ้วนไป-ผอมไป
5 พฤศจิกายน 2557
3 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคลำไส้อักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาเด็กอ้วนไป-ผอมไป โดย รศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนี้ต้องขยาย :
ฟันยางสำหรับเด็ก

รายการคลินิก 101.5
7 พฤศจิกายน 2557
4 พฤศจิกายน 2557