ภาวะผู้นำ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสุขภาพของสตรีวัยทอง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ภาวะผู้นำ โดย อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคลำไส้อักเสบ