ปัญหาเด็กพูดช้า
30 ตุลาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการไข้สูงในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาเด็กพูดช้า โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

คำนี้ต้องขยาย :
โคลิค