กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การป้องกันโรคตาจากการเพ่งคอมพิวเตอร์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดย คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจกรรมพิเศษ

คำนี้ต้องขยาย :
ปวดเค้นอก