การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
27 ตุลาคม 2557
31 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โดย อ.ดร.อัครเดช ศิริพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหัด