ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การทำคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) โดย คุณสุวรรณ ฐิติวราภรณ์ พยาบาลประจำหน่วยคีเลชั่นบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ โดย คุณคนาง เดิมธรณินทร์ นักแก้ไขการได้ยินหรือนักโสตสัมผัสวิทยา ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังเฮียริ่งโฟกัส

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ