รู้ทันอัลไซเมอร์
22 ตุลาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปรับพฤติกรรมเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันอัลไซเมอร์ โดย พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำนี้ต้องขยาย :
ยาหลอก