ปวดหลังจากกระดูกสันหลังยุบ
21 ตุลาคม 2557
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มากับมือ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปวดหลังจากกระดูกสันหลังยุบ โดย นพ.ณพล สินธุวนิช แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ