ฉลาดรู้เรื่องการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
20 ตุลาคม 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะเสื่อมของร่างกาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฉลาดรู้เรื่องการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน