ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคในช่องปากด้วยสมุนไพร
17 ตุลาคม 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก โดย ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการจัดงานวันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคในช่องปากด้วยสมุนไพร โดย ภญ.จุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ