รู้เท่าทันโรคฮีโมฟีเลีย
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคภูมิแพ้ในเด็ก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้เท่าทันโรคฮีโมฟีเลีย โดย พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คำนี้ต้องขยาย :
ต้อกระจก