กินอยู่อย่างไร ห่างไกลกระดูกพรุน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โดย รศ.นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
กินอยู่อย่างไร ห่างไกลกระดูกพรุน โดย พญ.สุพรรณิการ์ เจริญ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

คำนี้ต้องขยาย :
ตับอ่อน