การทำกายภาพบำบัดกับอาการปวดเข่า
13 ตุลาคม 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาสายตาสั้นของคนไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดกับอาการปวดเข่า โดย ภก.อนุสรณ์ จิตรวิมลรัตน์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ไข้เหลือง