ทำไมต้องตรวจดีเอ็นเอในพืช
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการมือเท้าชาในคนทำงาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำไมต้องตรวจดีเอ็นเอในพืช โดย ภญ.พิรุณรัตน์ เดชบำรุง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
แผลในกระเพาะอาหาร