การนอนหลับกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่มาในช่วงปลายฝนต้นหนาว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การนอนหลับกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โดย อ.สุรชัย มณีเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำนี้ต้องขยาย :
โรคซึมเศร้า