การทำสวนเพื่อผ่อนคลายสุขภาพใจ
7 ตุลาคม 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การพัฒนาเด็กให้ฉลาดและดี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำสวนเพื่อผ่อนคลายสุขภาพใจ โดย อ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคสมองพิการ