โรคแพ้ถั่วปากอ้า
6 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคประจำตัวในผู้สูงวัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคแพ้ถั่วปากอ้า โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด