รสขมเพื่อสุขภาพจากมะระ
3 ตุลาคม 2557
92 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เทคนิคการพ่นยาแก้หืด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รสขมเพื่อสุขภาพจากมะระ โดย อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคติดเชื้อเรื้อรัง