การดูแลสุขภาพช่องปากและวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง
2 ตุลาคม 2557
26 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ลำไส้อักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพช่องปากและวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง โดย รศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
เยื่อบุช่องท้อง