ทำไมไปร้านยาต้องถามหาเภสัชกร
26 กันยายน 2557
32 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคที่เกิดจากการนอนหลับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ทำไมไปร้านยาต้องถามหาเภสัชกร โดย ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
อาเจียนเป็นเลือด