โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)
22 กันยายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาการฆ่าตัวตาย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) โดย อ.นลินี อิสเสงี่ยม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
น้ำตาลในเลือดสูง