การจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาเกินจริง
19 กันยายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะหัวใจล้มเหลว

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาเกินจริง โดย ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรครับจากสัตว์