การป้องกันกระดูกหักซ้ำในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.แสงสุรีย์ จูฑา ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การป้องกันกระดูกหักซ้ำในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คำนี้ต้องขยาย :
เอ็นกล้ามเนื้อ