โรคความดันโลหิตสูง
12 กันยายน 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ต้อลมและต้อเนื้อ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคความดันโลหิตสูง โดย รศ.ภญ.ดร.พรรณทิพา ศักดิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
แสบร้อนกลางอก