สุขภาพผู้หญิง เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ
10 กันยายน 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สุขภาพผู้หญิง เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ โดย เรืออากาศเอกหญิง ฤทัยวรรณ นวมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
มวนท้อง