การพิชิตนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
9 กันยายน 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การพิชิตนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง โดย อ.กมลกานต์ จีนช้าง คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ปากแห้ง