ลูกหลานไทยใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภัยแฝงหน้าฝนจากการสูดดมยากันยุง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ลูกหลานไทยใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผศ.ภญ.ดร.รวงทิพย์ ตันติปิฎก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ลิ้นไก่