โรคเหงือกและการทำความสะอาดช่องปาก
4 กันยายน 2557
30 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเหงือกและการทำความสะอาดช่องปาก โดย ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคติดเชื้อเฉียบพลัน