การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและสมุนไพรน่ารู้
1 กันยายน 2557
19 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เฝ้าระวังโรคตาแดงช่วงหน้าฝน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและสมุนไพรน่ารู้ โดย ผศ.ดร.เทวิน เทนคำเนาว์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โคม่า