ข้อพึงระวังในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำลุยโคลน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ข้อพึงระวังในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดย พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจิตภาวะระแวง