มะเร็งปากมดลูก
27 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งาน Thailand LAB 2014 โดย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
มะเร็งปากมดลูก โดย พญ.ณัฐชา พูลเจริญ สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจิตทางอารมณ์