การออกกำลังกายในผู้สูงวัย
25 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคกล่องเสียงอักเสบ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การออกกำลังกายในผู้สูงวัย โดย ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ ร่มไทร หน่วยบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคสมองเสื่อมในวัยชรา