การใช้ยาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูก-ท้องเสีย
22 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การเข้าเฝือกดามกระดูกและข้อ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การใช้ยาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูก-ท้องเสีย โดย ภญ.ดร.สิริพรรณ พัฒนาฤดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคโปลิโอ