การฝึกการทรงตัวในผู้สูงวัย
20 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
มะเร็งร้ายในสตรี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การฝึกการทรงตัวในผู้สูงวัย โดย รศ.พญ.นลินทิพย์ ตำนานทอง มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคไซนัสอักเสบ