โรคเก๊าท์
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี 2557

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคเก๊าท์ โดย นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย

คำนี้ต้องขยาย :
ต่อมทอนซิลอักเสบ