รู้จักเชื้ออีโบล่า
15 สิงหาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคจากการนอนหลับ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้จักเชื้ออีโบล่า โดย รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
โรคลำไส้อักเสบ