แนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า น่าจะลดลงช้ากว่าเป้าหมาย
13 สิงหาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณเตือนอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า น่าจะลดลงช้ากว่าเป้าหมาย โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหูอักเสบ