แบคทีเรียกินคน
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สถานการณ์โรคภูมิแพ้ในประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แบคทีเรียกินคน โดย รศ.ภญ.ดร.พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
ดูดนิ้ว