วิธีการแปรงลิ้น
7 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โครงการชุมนุมอาสายุวกาชาด ด้านการปฐมพยาบาล โดย คุณสุนันทา ศรอนุสิน ผอ.สำนักงานยุวกาชาด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วิธีการแปรงลิ้น โดย อ.ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
เด็กนอนกัดฟัน