โรคฮิตของเด็กในช่วงหน้าฝน
6 สิงหาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภัยแฝงของโรคปริทันต์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคฮิตของเด็กในช่วงหน้าฝน โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธ์เจริญ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
ฟันยางสำหรับเด็ก