การมีไขมันในเลือดสูง
4 สิงหาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
บิ๊กอาย ใช้ไม่ระวัง อันตรายถึงตาบอดได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การมีไขมันในเลือดสูง โดย รศ.ดร.วาริน แสงกิติโกมล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนี้ต้องขยาย :
การตรวจสุขภาพช่องปาก