ปัญหาดวงตาของคนไทยในแต่ละช่วงวัย
29 กรกฎาคม 2557
27 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
พาไปรู้จัก "ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย" โดย ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาดวงตาของคนไทยในแต่ละช่วงวัย โดย นพ.นริศ กิจณรงค์ แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสุขภาพตาอาริญ่า

สุขภาพดีสร้างได้ :
การผ่าตัดเปลี่ยนไตกับผู้บริจาคไต โดย นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหัดเยอรมัน