การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วิธีหยุดเลือดกำเดาไหล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โดย ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุขภาพดีสร้างได้ :
สัญญาณเตือนโรคไต โดย นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

คำนี้ต้องขยาย :
โรคหัด