โรคลมชัก
23 กรกฎาคม 2557
29 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาหารเป็นพิษ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โรคลมชัก โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุขภาพดีสร้างได้ :
ปวดท้องแบบไหนเป็นไส้ติ่งอักเสบ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคคอตีบ