ปัญหาโรคตับ
4 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ปัญหาข้อเข่าเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ปัญหาโรคตับ โดย นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท 2

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของอาการท้องผูก โดย อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
ไข้รากสาดใหญ่