ครีมน้ำผึ้งรักษาแผล
18 กรกฎาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ทำอย่างไรดีเมื่อเสียวฟัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ครีมน้ำผึ้งรักษาแผล โดย ผศ.ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล และ ภญ.กุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของอาการท้องอืด-ท้องเฟ้อ โดย อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคเกลื้อน