การรักษาสมดุลของชีวิตและจิตใจ
17 กรกฎาคม 2557
24 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.แสงสุรีย์ จูฑา ประธานชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การรักษาสมดุลของชีวิตและจิตใจ โดย นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร จิตแพทย์ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุขภาพดีสร้างได้ :
สาเหตุของอาการปวดท้อง โดย อ.ภก.พัฒนชัย ลิมปิกิรติ ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
โรคเก๊าท์เทียม