ยารักษาโรคกระดูกพรุน
16 กรกฎาคม 2557
28 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการปวดคอเป็นสาเหตุของกระดูกคอเสื่อม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ยารักษาโรคกระดูกพรุน โดย พันเอก รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

สุขภาพดีสร้างได้ :
วิธีเก็บยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง โดย อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คำนี้ต้องขยาย :
กรวยไตอักเสบ